Junior Chamber International (JCI) е международна неправителствена организация, свързваща активни, усърдни и амбициозни млади хора от всички краища на света. Създадена е през 1944 г. в щата Мисури (САЩ), а днес има представителства в над 120 държави.

Организацията има за цел да въздейства динамично в световен мащаб чрез локални акции. JCI допринася за установяването на своите дейни членове като професионалисти и бъдещи лидери. Тя подпомага и предоставя иновативни възможности за прогрес, успех и развитие на обществото.

JCI България е създадена през 2011 година. До момента има локални секции в София, Варна, Пловдив, Бургас и Свищов, където се организират местни и международни събития. Секцията JCI София съществува още от 1980 гoдина, но претърпява изменения и набира популярност през 2011 г. Локалните секции в останалите градове биват основани следствие на интереса и желанието за промяна, пробудени в младите хора. До момента, JCI Пловдив има проведени пет безплатни семинара по предприемачество, както и редица издания на проекти в социални и бизнес области.

Дейността на JCI се развива константно в своите бизнес инициативи, международни и социални проекти и благотворителни каузи. Пример за бизнес проект на организацията е JCI Bulgaria Leadership Academy. Академията се организира ежегодно и предоставя възможност за участие в различни модули. Членовете на организацията развиват умения си с цел по-лесна реализация на своите проекти.

JCI Business Networking е друг проект на организацията, който има за цел да обогати бизнес контактите на всеки участващ. Събития от този вид са успешен начин за намиране на надеждни партньори, клиенти и приятели. Форматът на JCI Business Networking Event представлява няколко срещи в рамките на 5 минути между участниците. По време на срещите те обменят информация за себе си и своя бизнес, оценявайки успеха, който биха имали при потенциално сътрудничество.

Интересна социална инициатива на организацията е JCI Езиково кафе, където участниците имат възможност да упражняват чуждестранен език, който учат или са изучавали.

„Братството между хората е отвъд суверенитета на народите” е само един от важните принципи, които оформят основните цели на организацията. JCI България благоденства за развитието на младите хора у нас и обединява всички сектори на обществото, установявайки се като неизменна част от глобалната позитивна промяна.

StartUP Foundation изразява благодарност и се радва на тяхното партньорство. Заедно желаем да допринесем за професионално, бизнес и социално развитие на предприемаческия дух у нас. Повече информация за JCI може да намерите на http://jci.bg/